Strafrechtadvocaat Groningen

Jerommeke

Telkens rond de jaarwisseling denk ik wel even aan Jerome. Enige jaren geleden kwam hij op mijn kantoor langs in verband met een akkefietje op nieuwjaarsdag en moest daarvoor voorkomen. Zijn binnenkomst behoefde nauwelijks enige introductie; hij was het evenbeeld van de gelijknamige stripfiguur. Toen het akkefietje een poging doodslag bleek te zijn was het beeld voor mij compleet. Zijn opmerking: “Ik heb het echt niet zo bedoeld”, bracht slechts een meewarige glimlach op mijn gezicht. We maakten vervolgens een afspraak om de zaak later te bespreken.

De komst van het dossier deed spoedig al mijn vooroordelen verdwijnen. Jerome bleek vrachtwagenchauffeur te zijn. In de ochtend van nieuwjaarsdag stond hij voor een kruising te wachten tot hij de weg op kon rijden. Hij blokkeerde daarbij het naastgelegen zebrapad en fietspad met zijn vrachtwagencombinatie. Te lang naar de zin van een naar huis waggelende student. Een lange nacht van champagne had zich van hem meester gemaakt, zodat hij zich niet bedacht en een deuk trapte in het portier van Jerome.

Daarop volgende een woordenwisseling tussen beide heren, waarbij Jerome uitstapte. De student was blijkbaar niet onder de indruk geraakt van de imposante gestalte van Jerome, en probeerde hem te slaan. Jerome ontweek hem handig en hield hem enige tijd op afstand, aanvankelijk met zijn armen, later met zijn benen. Het leidde tot nog meer agressiviteit. Meer pogingen tot slaan en uiteindelijk een klap. Jerome beëindigde de confrontatie met een klap. Niet zo heel hard. De student sloeg met het hoofd hard op het wegdek en liep zeer ernstig (hersen)letsel op. Een veelbelovende carrière was in knop gebroken.

U zult wel denken: “Ja, ja, het zal wel, Jerome kan nog meer vertellen.”. Feit was echter dat een vijftal getuigen vanuit de bushalte het hele tafereel hadden aanschouwd. Zij bevestigden het verhaal van Jerome. Hij had er echt alles aan gedaan om de man tot rust de brengen, om het conflict als normale mensen op te lossen. Al de tijd stond de vrachtwagen wel voor dat kruispunt. Het had geruime tijd geduurd. Daarnaast bleek uit het dossier dat de student zich eerder die ochtend in een kroeg ernstig had misdragen en er uit was gezet.

De zitting kwam. Daarmee kwamen ook de vragen. Had Jerome niet verstandiger moet zijn? Had hij niet gewoon weg moeten lopen toen de agressie aanhield? Had hij niet zijn handen thuis moeten houden? Uiteindelijk kwam ook het verlossende antwoord. De rechtbank oordeelde dat Jerome zich moest verdedigen tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanval. Daarbij had hij zich voldoende terughoudend opgesteld, door eerst enige malen af te weren. In deze specifieke situatie kon van Jerome niet verwacht worden dat hij wegliep. Zijn vrachtwagen stond immers op het kruispunt en was al beschadigd door de student. Hij had daarom proportioneel gehandeld. Jerome werd ontslagen van alle rechtsvervolging, zoals dat heet.

Gelukkig is oud en nieuw meestal een feest!