Strafrechtadvocaat Groningen

Aanhouding

Als u wordt aangehouden door de politie bestaat de mogelijkheid dat u langere tijd vast blijft zitten. In eerste instantie mag de politie u maximaal 6 uur lang ophouden in verband met verhoor. De nachtelijk uren (tussen 24.00 en 9.00 uur) tellen daarbij niet mee. Voordat de politie u gaat verhoren moet u in de gelegenheid worden gesteld om met een advocaat te overleggen over uw situatie. Wij raden u aan van die mogelijkheid gebruik te maken. Lees voor meer informatie over consultatierechtsbijstand deze folders voor minderjarigen en volwassenen. Deze vorm van rechtsbijstand is in veel gevallen kosteloos. Bel voor nadere vragen gerust met ons kantoor.

Inverzekeringstelling

Wanneer de politie u langer wil vasthouden, kunt u inverzekering worden gesteld. De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen en kan éénmaal worden verlengd met 3 dagen. In dit stadium wordt altijd een piketadvocaat ingeschakeld. Indien u een voorkeursadvocaat heeft, dan dient u dit tijdens de inverzekeringstelling duidelijk aan te geven. Deze advocaat moet dan rechtstreeks worden geïnformeerd. Hij komt u zo snel mogelijk bezoeken op het politiebureau.

Bewaring

Indien u vast blijft zitten, dient de rechter-commissaris binnen 3 dagen en 15 uur te toetsen of uw aanhouding rechtmatig is geweest. Daarnaast kan de rechter-commissaris de periode van de voorlopige hechtenis verlengen met maximaal 14 dagen. Dit heet de bewaring. Uw advocaat is altijd aanwezig bij de voorgeleiding aan de rechter-commissaris, en kan u voorafgaand daaraan nader adviseren.

Gevangenhouding

De voorlopige hechtenis kan later nog worden verlengd met een periode van maximaal 90 dagen. Over deze gevangenhouding beslist de raadkamer van de rechtbank. Uw advocaat is ook dan aanwezig om uw belangen te behartigen.

Weer Vrij?

Bent u weer in vrijheid gesteld? Uiteraard zal dat een flinke opluchting voor u zijn. Realiseert u zich echter wel dat daarmee eventuele strafvervolging niet is afgelopen. De kans is groot dat u later nog gedagvaard wordt. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kunnen u verder bijstaan, en daarbij trachten wij vervelende consequenties voor u zoveel mogelijk te beperken.