Strafrechtadvocaat Groningen

Pro forma zitting zaak Baflo

(10-01-2012)

Op dinsdag 10 januari 2012 vond voor de rechtbank te Groningen een (derde) pro forma zitting plaats tegen cliŽnt Alasam S., de 26-jarige verdachte in de zaak Baflo.

Door de verdediging is in november 2011 aan de rechter-commissaris een verzoek gedaan een deskundige te benoemen met als doel het uitbrengen van een rapportage over de vraag welke invloed het gebruik van paroxetine heeft gehad in relatie tot het handelen van cliŽnt op 13 april 2011. De aanleiding tot dit verzoek was het aantreffen van een concentratie paroxetine in het bloed van cliŽnt door het NFI. Omdat dit aanvullende onderzoek nog niet is afgerond, is door de verdediging ter zitting verzocht de zaak in volle omvang te verwijzen naar de rechter-commissaris zodat dit nader onderzoek kan worden uitgevoerd.

De opname van cliŽnt in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek werd in november 2011 afgerond. Het PBC heeft hierover nog niet gerapporteerd. Naar verwachting zal deze rapportage eind januari gereed zijn.

De rechtbank heeft het onderzoek ter terechtzitting geschorst voor onbepaalde tijd en de zaak in volle omvang verwezen naar de rechter-commissaris. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden.