Strafrechtadvocaat Groningen

Pro forma zitting zaak Baflo

(20-09-2012)

Op donderdag 20 september 2012 vond voor de rechtbank te Groningen een (zesde) pro forma zitting plaats tegen clint Alasam S., de 26-jarige verdachte in de zaak Baflo.

Inmiddels zijn door de rechter-commissaris twee deskundigen benoemd die zullen rapporteren over de effecten die het gebruik van paroxetine kan hebben gehad op het gedrag van de verdachte. Deze rapportages dienen vr 30 november 2012 gereed te zijn.

Ter zitting is door de verdediging het verzoek gedaan om het openbaar ministerie een termijn te stellen van n maand voor het toezenden van een definitieve tenlastelegging ex artikel 314a Sv. De basis van dit verzoek was gelegen in artikel 6 EVRM waarin het recht op een eerlijk proces wordt gewaarborgd en de algemene beginselen van behoorlijke procesorde. De tekst van de tenlastelegging vormt namelijk de basis voor het onderzoek ter terechtziting.

De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen en heeft bepaald dat het openbaar ministerie uiterlijk op 19 oktober 2012 de definitieve telastelegging aan de rechtbank en de verdediging dient toe te zenden.

De rechtbank heeft het onderzoek ter terechtzitting opnieuw geschorst voor onbepaalde tijd en de zaak in volle omvang verwezen naar de rechter-commissaris. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden.