Strafrechtadvocaat Groningen

Rechtbank in zaak Baflo: geen levenslang

(05-03-2013)

Op 5 maart 2013 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de 27 –jarige Alasam S. uit Benin. De verdachte heeft op 11 april 2011 zijn vriendin Renske Hekman om het leven gebracht door haar op het hoofd te slaan met een brandblusser. Tevens werd bewezen verklaard dat hij politieman Dick Haveman met diens dienstwapen heeft doodgeschoten en dat hij tevens heeft geschoten op twee buurtbewoners. Eén van hen raakte daarbij niet levensgevaarlijk gewond.

De rechtbank heeft twee keer moord, twee keer poging moord, bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht (meermalen gepleegd) en poging zware mishandeling bewezen verklaard. De rechtbank heeft bovendien vastgesteld dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar was. Aan de verdachte is een gevangenisstraf opgelegd van 28 jaar. (vonnis) De rechtbank verwerpt daarmee diverse verweren die door de raadsman mr. Mathieu van Linde waren gevoerd.

De verdediging is tevreden met het feit dat de rechtbank geen levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd. De rechtbank overweegt: “Een dergelijke vrijheidsbeneming biedt, gelet op de aard ervan, geen enkel perspectief ooit nog terug te keren naar de samenleving. De rechtbank overweegt dat het om die reden aangewezen is om in beginsel op humanitaire gronden terughoudend te zijn met het opleggen van een levenslange gevangenisstraf.” De rechtbank acht om die reden de levenslange gevangenisstraf een te zware straf voor deze verdachte.

Voor zover de verdediging bekend, is het de eerste maal dat een rechter in Nederland zich zo concreet - en zonder voorbehoud - uitlaat over het perspectiefloze karakter van de levenslange gevangenisstraf. Met deze principiële overweging volgt de rechtbank het standpunt van de raadsman van de verdachte, die de levenslange gevangenisstraf in zijn pleidooi inhumaan noemde.

De verdachte en zijn raadsman beraden zich nog over de mogelijkheid van hoger beroep.