Strafrechtadvocaat Groningen

Alasam S. in hoger beroep

(14-03-2013)

Alasam S., de 27-jarige verdachte in de zaak Baflo, heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Groningen. Onze cliŽnt werd veroordeeld tot 28 jaren gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat cliŽnt zich heeft schuldig gemaakt aan twee keer moord, alsmede twee keer poging moord, bedreiging meermalen gepleegd en poging zware mishandeling.

De beslissing om te appelleren is zorgvuldig genomen. De raadsman, Mathieu van Linde, heeft hierover uitvoerig met cliŽnt gesproken.

Er zijn vier redenen om de zaak in beroep aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor te leggen.

1. De verwerping door de rechtbank van het formeel-juridische verweer dat twee van de door cliŽnt afgelegde verklaringen niet voor het bewijs mochten worden gebruikt. Voorafgaand aan deze verhoren was geen cautie gegeven.

2. De verwerping van de verweren die betrekking hadden op de vraag of ten aanzien van de ten laste gelegde feiten bewezen kan worden dat cliŽnt heeft gehandeld met voorbedachte raad en/of opzet.

3. De verwerping van het verweer dat cliŽnt ten tijde van de hem verweten gedragingen volledig ontoerekeningsvatbaar was.

4. De duur van de opgelegde straf. CliŽnt komt - als vreemdeling zonder verblijfsstatus - onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidssteling na het uitzitten van tweederde deel van zijn straf. De opgelegde straf zou inhouden dat hij mogelijk pas in 2039 vrij zou komen. Daarnaast is het verweer dat de overschrijding van de redelijke termijn voor strafrechtelijke vervolging moet leiden tot strafvermindering verworpen.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal dienen in hoger beroep. Ook is thans nog niet bekend of de verdediging nadere onderzoekswensen aan het hof zal voorleggen.