Strafrechtadvocaat Groningen

Nader onderzoek in zaak Baflo

(05-07-2013)

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 juli 2013 in een tussenarrest beslist dat er nader onderzoek dient plaats te vinden in de strafzaak tegen Alasam S.

CliŽnt zal nader onderzocht moeten worden door een psychiater en een psycholoog. Raadsman mr M.C. van Linde had tijdens de regiezitting twee weken geleden om dergelijk onderzoek gevraagd, omdat de conclusies van het door het Pieter Baan Centrum uitgevoerde onderzoek en dat van een door de verdediging ingeschakelde deskundige elkaar tegenspraken. Volgens het hof "brengt de eis van een eerlijke procesvoering met zich mee dat het verzoek van de raadsman om een nader multidisciplinair gedragskundig onderzoek dient te worden toegewezen".

Het verzoek van de verdediging om ook experimenteel onderzoek te doen naar het effect van vermindering van de toediending van paroxetine op de verdachte werd afgewezen, omdat dit onmogelijk onder (bijna) gelijke of vergelijkbare condities kan worden uitgevoerd als die voor verdachte golden in de dagen voorafgaande aan de ten laste gelegde feiten en op de dag zelf, onder andere vanwege de hoge mate van stress ten gevolge van de definitieve afwijzing van zijn asielaanvraag.

Alasam S. werd eerder door de rechtbank in Groningen veroodeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor onder andere twee maal moord en twee pogingen tot moord. De verdediging stelde tegen dit vonnis hoger beroep in.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk zal dienen in hoger beroep.