Strafrechtadvocaat Groningen

Inhoudelijke behandeling zaak Baflo op 12 en 14 november

(01-09-2014)

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal op 12 en 14 november 2014 het hoger beroep in de strafzaak tegen Alasam S. inhoudelijk gaan behandelen. CliŽnt werd in maart 2013 door de rechtbank te Groningen veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf wegens onder meer twee maal moord en tweemaal poging moord.

Op verzoek van zijn raadsman Mathieu van Linde heeft het gerechtshof eerder opdracht gegeven om cliŽnt nader te laten onderzoeken door een psychiater en een psycholoog. Deze beide onderzoeken werden dit voorjaar afgerond. Op verzoek van de verdediging worden ter zitting in hoger beroep in totaal vijf deskundigen gehoord (twee psychologen en drie psychiaters)

Naar verwachting zullen op 12 november de feiten en de persoonlijke omstandigheden worden behandeld. Ook zullen op die datum de deskundigen ter zitting worden gehoord.Naar verwachting zal op 14 november de verdediging het pleidooi houden.

Het hoger beroep richt zich onder meer op de vraag of ten aanzien van de ten laste gelegde feiten bewezen kan worden dat cliŽnt heeft gehandeld met voorbedachte raad en/of opzet. Daarnaast is aan de orde of cliŽnt ten tijde van de hem verweten gedragingen toerekeningsvatbaar was. Een eerder door de verdediging zelf ingeschakelde deskundige, psychiater Takkenkamp, is tot de conclusie gekomen, dat cliŽnt volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de delicten.