Strafrechtadvocaat Groningen

Nieuwe rapportage in zaak Baflo

(10-11-2014)

In opdracht van de verdediging van Alasam S. is door de deskundige Eikelenboom-Schieveld nog een forensisch medisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een toxisch delier in de vorm van acathisie bij de verdachte ten tijde van het hem ten laste gelegde. Dit rapport was op 29 oktober 2014 gereed en is inmiddels bij het dossier gevoegd. Op verzoek van de verdediging heeft het openbaar ministerie deze deskundige ook opgeroepen voor de zitting van 12 november 2014.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal op 12 en 14 november 2014 het hoger beroep in de strafzaak tegen Alasam S. inhoudelijk behandelen. CliŽnt werd in maart 2013 door de rechtbank te Groningen veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf wegens onder meer twee maal moord en tweemaal poging moord.

Het gerechtshof gaf eerder, bij tussenarrest van 7 mei 2014, al opdracht om vijf andere deskundigen die in deze zaak hebben gerapporteerd op te roepen voor de zitting. Het gaat daarbij om twee psychologen en drie psychiaters.Naar verwachting zal het horen van de zes deskundigen vrijwel de gehele eerste zittingsdag in beslag nemen. Op 14 november 2014 zal mr. Mathieu van Linde het pleidooi houden.

Het hoger beroep richt zich onder meer op de vraag of ten aanzien van de ten laste gelegde feiten bewezen kan worden dat cliŽnt heeft gehandeld met voorbedachte raad en/of opzet. Daarnaast is aan de orde of cliŽnt ten tijde van de hem verweten gedragingen toerekeningsvatbaar was. Een eerder door de verdediging zelf ingeschakelde deskundige, psychiater Takkenkamp, is tot de conclusie gekomen, dat cliŽnt volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de delicten.