Strafrechtadvocaat Groningen

Moordzaak Lierstraat te Groningen moet over

(09-10-2012)

Vandaag, 9 oktober 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van het cassatieberoep dat door mr. M.C. van Linde was ingediend tegen het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 4 mei 2011. Het hof had de verdachte, de inmiddels 54-jarige Awid K., in hoger beroep voor de moord op Fatma Abelaziz veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaren.

In cassatie werd door de verdediging onder meer aangevoerd dat het hof de voor moord vereiste 'voorbedachte raad' ten onrechte heeft afgeleid uit het feit dat de verdachte tijdens het minutenlang steken van het slachtoffer voldoende tijd heeft gehad om na te denken over de gevolgen van zijn daad. De omstandigheid dat de besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaatsvinden, dat slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en uitvoering of dat de gelegenheid tot beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit ontstaat, kunnen namelijk juist een contra-indicatie vormen voor voorbedachte raad.

De Hoge Raad oordeelde dat het hof op dit punt zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd:'Het Hof heeft zijn oordeel echter, gelet op hetgeen onder 2.3 is vooropgesteld met betrekking tot mogelijke contra-indicaties, ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof kennelijk heeft geoordeeld dat de gelegenheid om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en om zich daarvan rekenschap te geven, zich in het bijzonder voordeed tijdens het steken, terwijl aan zijn oordeel over de voorbedachte raad niet afdeed "de door de raadsvrouw aangevoerde omstandigheid dat de verdachte daarbij een waas voor ogen zou hebben gehad".

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof Leeuwarden vernietigd. De zaak zal opnieuw in hoger beroep moeten worden behandeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.