Strafrechtadvocaat Groningen

Hof: dagvaarding ProjectX Haren nietig

(04-02-2014)

Het gerechtshof te Leeuwarden heeft op 4 februari 2014 in hoger beroep de inleidende dagvaarding in een zaak van een verdachte in Project X Haren nietig verklaard. De politierechter te Groningen oordeelde eerder in deze zaak dat een dergelijk schriftelijk mandaat niet was vereist.

Door de raadsman mr Mathieu van Linde werd opnieuw betoogd dat de bevoegdheid om te dagvaarden in de onderhavige zaak uitsluitend toekomt aan de officier van justitie. Deze bevoegdheid kan uitsluitend middels een voorafgaand schriftelijk mandaat worden overgedragen aan een parketsecretaris. Daarnaast betreft het volgens de verdediging een ‘gevoelige zaak’. De geldende Mandaatregeling sluit in ‘gevoelige zaken’ uit dat de vervolgingsbeslissing wordt genomen door een parketmedewerker. In de onderhavige zaak had een parketsecretaris de beslissing tot vervolging genomen.

Het hof heeft overwogen dat de aard van de regeling vereist dat er een voorafgaande schriftelijke mandatering plaatsvindt. Een dergelijk mandaat ontbrak in deze zaak. De dagvaarding werd daarom nietig verklaard.

De verdediging is tevreden met de beslissing van het hof, omdat hieruit blijkt dat ook het openbaar ministerie zich behoort te houden aan de wettelijke regels.

Indien het openbaar ministerie besluit geen cassatie in te stellen, kan het de verdachte opnieuw dagvaarden indien die beslissing door de officier van justitie wordt genomen.