Strafrechtadvocaat Groningen

Hoge Raad vernietigt weer arrest hof 'moordzaak' Lierstraat te Groningen

(24-06-2014)

Vandaag, 24 juni 2014, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van het cassatieberoep dat door mr. M.C. van Linde was ingediend tegen het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 28 februari 2013. Het hof had de verdachte, de inmiddels 55-jarige Awid K., in hoger beroep voor de moord in 2010 op Fatma Abelaziz veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaren.

In cassatie werd door de verdediging onder meer aangevoerd dat het hof de voor moord vereiste 'voorbedachte raad' ten onrechte heeft afgeleid uit het feit dat de verdachte tijdens het minutenlang steken van het slachtoffer voldoende tijd heeft gehad om na te denken over de gevolgen van zijn daad. Ook was aangevoerd dat het hof het verweer dat de verdachte handelde uit plotselinge boosheid ten onrechte had verworpen.

De Hoge Raad oordeelde wederom dat het hof op dit punt zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd: "Het Hof heeft zijn oordeel, gelet op hetgeen hiervoor is vooropgesteld met betrekking tot mogelijke contra-indicaties, ontoereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat het Hof kennelijk heeft geoordeeld dat de gelegenheid voor de verdachte om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en om zich daarvan rekenschap te geven, zich in het bijzonder voordeed gedurende het tijdsbestek dat hij vanuit de keuken van de woning naar [slachtoffer] op het balkon is gelopen en tijdens het steken van deze [slachtoffer], terwijl het Hof in dat verband tegelijkertijd heeft vastgesteld "dat uit de sectiebevindingen volgt dat al de door de verdachte aan het slachtoffer toegebrachte letsels een bijdrage hebben geleverd aan het intreden van de dood".

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden vernietigd. De zaak is nu verwezen naar zittingsplaats Arnhem van het gerechtshof. De zaak zal weer opnieuw in hoger beroep moeten worden behandeld. Dat gebeurde ook eerder nadat de Hoge Raad op 9 oktober 2012 een arrest van het hof Leeuwarden in dezelfde zaak ook al vernietigde. Ook toen werd onze cl´ent bijgestaan door mr. Van Linde.

Klik hier voor de volledige uitspraak.