Strafrechtadvocaat Groningen

Verhoor

Als u door de politie of een andere instantie wordt uitgenodigd voor een verhoor, is het belangrijk om te weten of u wordt gehoord als getuige of als verdachte. Het is verstandig hier vooraf naar te informeren indien dit niet blijkt uit de uitnodiging. U bent alleen verplicht te verschijnen indien u bent opgeroepen om een verklaring af te leggen bij de rechter of de rechter-commissaris.

In alle gevallen is het verstandig uw verklaring zorgvuldig door te lezen voor u deze eventueel ondertekent. Zorg ervoor dat door u gewenste aanpassingen in de verklaring worden verwerkt.

Verdachte

Indien u als verdachte wordt gehoord, kunt u zich beroepen op uw zwijgrecht. Soms kan het verstandig zijn hiervan gebruik te maken. Of u van die mogelijkheid gebruik maakt, kunt u het beste eerst bespreken met uw advocaat. Wanneer u bent aangehouden als verdachte dient u in de gelegenheid te worden gesteld om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen.

Getuige

Als getuige bent u alleen verplicht een verklaring af te leggen indien u wordt gehoord door de rechter of de rechter-commissaris. Bij de politie bestaat een dergelijke verplichting niet. Soms kunt u zich ook beroepen op een verschoningsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld indien de verdachte een nauw verwant familielid van u is.